Kedvezményezettneve, címe: Humán Szolgáltató Központ, 5742 Elek Gyulai út 18.
Projekt címe: Foglalkoztatása növelés az eleki Humán Szolgáltató Központban
Projekt azonosító száma: EFOP-1.1.3-17-2017-00012
Pályázati felhívás neve, száma: Nő az esély –foglalkoztatás (EFOP-1.1.3-17)
Támogatás összege: 61,22 millió forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időszak: 2018. január 1 –2020. október 15.

Támogatott foglalkoztatottak száma: 10 fő
A  foglalkoztatottság  növelése  a  társadalmi  felzárkózás  kulcseleme.
Az  elmúlt  évek törekvéseivelegyütt  is,  országos  szinten  a  roma  népesség,  kiemelten  a  roma  nők foglalkoztatási és képzettségi szintje még messze az országos átlag alatt van.
Pályázatunk  fő  célkitűzése  atársadalmi  előítélettel  és  munkaerő-piaci  diszkriminációval küzdő  munkanélküli romanők  társadalmi  befogadásának  és  foglakoztatásának  javítása,  a közszolgáltatásban  foglalkoztatottak  számának  növelésén  keresztül.
A pályázat  aroma önazonosságukat  vállaló  személyek  foglalkoztatásán  keresztül  a  közszolgáltatást  végző intézményünkszolgáltatásainak  jobb  célzásához,  minőségének  javításához  is  hozzájárul, másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását.
A  szolgáltatói  nyilvántartásba  bejegyzett egyháziintézményünk  szociális  alapellátással foglalkozik a Gyulai és a Mezőkovácsházi járásban.
A projekt keretében 10 fő 55 év alatti, munkanélküli roma nő 24 hónapos foglalkoztatását valósítjuk meg, amelyet12 hónapos saját forrásból történő foglalkoztatás fog legalább követni.
Továbbá nyomtató, notebook, kerékpár és irodai berendezések is beszerzésre kerülnek a projektben.
A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

Köszöntő„ne szóval szeressünk… hanem cselekedettel és valóságosan."
(1Jn 3:18)

A Magyar Pünkösdi Egyház intézményeként célunk olyan emberi kapcsolatok, közösségek megépítése, mely segítő kezet nyújt az elesetteknek, támaszt a megfáradtaknak és reménységet az elkeseredetteknek.

Egyik legnagyobb szívügyünk, hogy segítsük a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felemelkedését, esélyegyenlőségét.

Kollégáink nap, mint nap segítséget nyújtanak a helyi közösségekben, legjobb tudásuk szerint keresik a megoldást az adott társadalmi környezetben jelentkező szociális problémákra.

"Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk." 1 Korintusiaknak 10,17

Ebben a szellemiségben működünk, hiszünk és segítünk!

Intézményeink


HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33.

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

Fogyatékosok Nappali Intézménye

5744 Kevermes, Toldi u. 3/B.

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Magyarország

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ

5742 Elek, Gyulai út 18.

Házi segítségnyújtás, fogyatékos és pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Sarkadi, Mezőkovácsházi, Gyulai, Szeghalmi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 69.

Fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai kistérség

GONDOZÓ HÁZ

5700 Gyula, Szent Benedek Tanya 84, külterület 0365/20 hrsz.

Idős személyek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul


„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”


Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink


Házi segítségnyújtás

Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Card image cap
Card image cap

Bentlakásos otthonok

Krónikus pszichiátriai betegek és idős személyek komplex, ellátása szakképzett gondozókkal otthonainkban.

Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása

Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Card image cap

ADOMÁNYVONAL