• a kedvezményezett neve: Humán Szolgáltató Központ, Elek
• a projekt címe: Kisbusz beszerzése a Humán Szolgáltató Központ szociális alapellátásának minőségi fejlesztése céljából
• a szerződött támogatás összege: 9 millió Ft
• a támogatás mértéke (%-ban): 40,14%
• a projekt tartalmának bemutatása: A Humán Szolgáltató Központ, mint az egyházi jogi személy, szociális alapszolgáltatásait Békés megyében biztosítja. Házi segítségnyújtást a megye 24 településén, a fogyatékosok nappali ellátást 2 településen, míg a pszichiátriai betegek nappali ellátása 1 település nyújtja. A mezőkovácsházi járás 18 települése közül 16 településen jelen vagyunk szolgáltatásainkkal, melyek közül négy települési önkormányzat döntött úgy, hogy a kötelező szociális alapfeladatai biztosítására ellátási szerződést köt a Humán Szolgáltató Központ egyházi intézményfenntartóval. Így Nagybánhegyesen, Medgyesbodzáson, Kisdombegyházon és Magyardombegyházon nincs hasonló feladatot ellátó szolgáltató. A települések mindegyikénél elmondható, hogy a legnagyobb foglalkoztatók között vagyunk jelen. Jelen projektünk megvalósításával ezeket az elért eredményeket kívánjuk megtartani és folyamatosan fejleszteni a településeken élők igényeihez igazodva, az egyre magasabb szintű ellátások hozzáférhetőségének biztosításával. Ennek elengedhetetlen feltétele megfelelő műszaki állapotú és minőségű kisbusz üzembe állítása.
A házi segítségnyújtás és a fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása érdekében az intézmény jelenleg saját gépjárművel nem, kizárólag szívességi használattal rendelkezik 2 db gépjárművel. A gépjárművek 12, illetve 11 évesek, és mindkettő több mint 250.000 kilométer feletti futásteljesítménnyel bír. A gépjárművek sajnos csak előre egyeztetett időpontokban állnak a rendelkezésünkre, használatuk jelentősen korlátozott az egyéb igénybevételükre tekintettel. Azonban állapotuk és kapacitásuk korlátozottsága nem teszi lehetővé az egyre növekvő igények kiszolgálását, a szolgáltatásaink minőségi fejlesztését. A fentiekre tekintettel a projekt keretében 1 db kisbuszt kívánunk vásárolni az alapszolgáltatásaink minőségi fejlesztése, illetve az életminőséget javító új programokat lehetővé tevő feladatellátás indulásának megteremtése érdekében.
A projekt megvalósulásának eredményeként egy szociális alapszolgáltatás megújítása történik meg: házi segítségnyújtás. Új alapszolgáltatás létrehozására nem kerül sor a projekt keretében.
• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31
• projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00062

Köszöntő„ne szóval szeressünk… hanem cselekedettel és valóságosan."
(1Jn 3:18)

A Magyar Pünkösdi Egyház intézményeként célunk olyan emberi kapcsolatok, közösségek megépítése, mely segítő kezet nyújt az elesetteknek, támaszt a megfáradtaknak és reménységet az elkeseredetteknek.

Egyik legnagyobb szívügyünk, hogy segítsük a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felemelkedését, esélyegyenlőségét.

Kollégáink nap, mint nap segítséget nyújtanak a helyi közösségekben, legjobb tudásuk szerint keresik a megoldást az adott társadalmi környezetben jelentkező szociális problémákra.

"Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk." 1 Korintusiaknak 10,17

Ebben a szellemiségben működünk, hiszünk és segítünk!

Intézményeink


HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33.

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

Fogyatékosok Nappali Intézménye

5744 Kevermes, Toldi u. 3/B.

Fogyatékosok és idős személyek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33.

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület: Gyulai, Békéscsabai, Orosházi, Mezőkovácsházi járások

TÁMASZ HÁZ

5744 Kevermes, Jókai út 71.

Pszichiátriai betegek bentlakásos otthona

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Magyarország

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ

5742 Elek, Gyulai út 18.

Házi segítségnyújtás, fogyatékos és pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Sarkadi, Mezőkovácsházi, Gyulai, Szeghalmi járások

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 69.

Fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Gyulai kistérség

GONDOZÓ HÁZ

5700 Gyula, Szent Benedek Tanya 84, külterület 0365/20 hrsz.

Idős személyek bentlakásos otthona

Ellátási terület: Magyarország

Útmutatóul


„Istenem, Te magad vagy a szeretet. Aki ismeri a szeretetet, Ismer Téged. A szeretetről pedig csak az tudhat valamit, Aki gyakorolja is.”


Szent Ambrus imája

Szociális ellátásaink


Házi segítségnyújtás

Biztosítjuk a gondozásra szoruló embereknek az egyéni igényeikre alapozott ellátás nyújtását saját környezetükben.
Card image cap
Card image cap

Bentlakásos otthonok

Krónikus pszichiátriai betegek és idős személyek komplex, ellátása szakképzett gondozókkal otthonainkban.

Idős és fogyatékos személyek nappali ellátása

Saját szükségleteikre alapozott, egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozásokat, társas együttléteket valamint a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését biztosítjuk az ellátást igénybe vevők részére.

Card image cap

ADOMÁNYVONAL